Samen naar een leerlijn burgerschap

Hoog tijd voor een leerlijn burgerschap

Laten we samen de eerste stappen zetten, want... 

Maatschappelijke ontwikkelingen als polarisatie, individualisering en een groeiende kloof tussen burgers en politiek roepen om burgerschapsvorming. Internationaal staan democratie en rechtsstaat onder druk. Aangezien kinderen niet geboren worden met een democratisch gen, is de school de ideale proeftuin waarin leerlingen kennis, vaardigheden en houdingen kunnen ontwikkelen om te participeren in een democratische samenleving.

Politieke ontwikkelingen zorgen voor een meer verplichtend karakter van het burgerschapsonderwijs. De Tweede Kamer heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel ‘aanscherping burgerschapsopdracht onderwijs’. Het voorstel schept zowel inhoudelijke kaders voor burgerschapsonderwijs op school als kwaliteitskaders voor de onderwijsinspectie. Lees meer over het wetsvoorstel en wat het vraagt van uw school op deze pagina.

Tip: Maak gebruik van de subsidieregeling Schoolkracht! Aanvragen kan tot 15 januari op de website van DUO. Hulp nodig? Laat het me vooral weten.


Over mij

Mijn naam is Renske Vissers en ik ondersteun uw school graag bij de ontwikkeling van een leerlijn burgerschapsonderwijs. Door ervaringen als onderwijskundig projectleider, schoolbegeleider en docent maatschappijleer kan ik uw school en docententeam procesmatig ondersteunen én met u sparren over de inhoud. Intrinsiek gedreven vanuit mijn eigen persoonlijke waarden en visie op onderwijs. Leer me hier nog beter kennen.

Mijn unieke integrale aanpak

Wat je op dit moment vooral aan burgerschapsondersteuning kunt inkopen, zijn standaard pakketten en programma’s, die soms zelfs door externen worden uitgevoerd. Daarmee haal je een stukje burgerschapsonderwijs in huis, maar tover je je school niet om tot een omgeving waarin burgerschap thuis hoort.

Meerwaarde van een externe procesbegeleider

  • Ik zorg voor de randvoorwaarden van het proces.
  • Docenten richten zich op de inhoud en niet op bijzaken.
  • Ik houd de school en docenten een spiegel voor en stel de waarom-vraag.
  • Ik geef tips op basis van ervaringen op andere scholen. 

Mijn specialisme

In het veld zijn tal van onderwijskundig adviseurs en commerciële adviesbureaus die scholen op diverse terreinen ondersteunen. Daarentegen heb ik me gespecialiseerd in burgerschapsonderwijs en ben ik intrinsiek gedreven om hiermee een bijdrage te leveren aan een mooiere samenleving.