Even voorstellen

Allereerst, wat leuk dat u me wat beter wilt leren kennen. Mijn naam is Renske Vissers en ben een jonge ambitieuze ondernemer in het onderwijsveld. Nieuwsgierig, enthousiast, betrokken en sportief, zo zou ik mezelf omschrijven. Ik ben opgeleid als onderwijskundige én ik ben bevoegd om les te geven in het vak Maatschappijleer. Een tijd geleden ben ik op zoek gegaan naar de manier waarop ik de kennis uit beide opleidingen en mijn werkervaring kon benutten. Dit heeft geresulteerd in Samen voor burgerschap!

Achtergrond en persoonlijke visie

Als onderwijskundige heb ik me vooral gericht op de ontwikkeling van scholen (voortgezet onderwijs) en lerarenopleidingen. Zo werkte ik voor de Universiteit Utrecht als projectmedewerker bij het project Begeleiding Startende Leraren. In die rol heb ik scholen begeleid bij de ontwikkeling van begeleidingstrajecten voor starters in het onderwijs. Ook was ik namens de Universiteit Utrecht projectleider van een van de werkpakketten van het actieplan Academische Leraren van de VSNU. Daarnaast heb ik twee jaar parttime als docent maatschappijleer gewerkt. Dit werk vond ik erg waardevol, maar ook best pittig met al die pubers. Beide banen heb ik per augustus 2020 opgezegd om een wereldreis te gaan maken. Tijdens deze reis wilde ik gaan broeden op de vraag hoe ik mijn carrière verder vorm wilde geven. Helaas gooide Covid-19 roet in het eten en heb ik mijn reisplannen in de vrieskist gestopt. 

Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en de roep om structureel burgerschapsonderwijs zie ik nú de kans om met mijn kennis en kunde scholen te ondersteunen in de ontwikkeling van een leerlijn burgerschap. Een streven dat past bij mijn eigen visie op onderwijs, namelijk dat onderwijs hét middel is om leerlingen voor te bereiden op een democratische samenleving. Een samenleving waarin je achtergrond geen invloed mag hebben op de kansen die je hebt om je in de maatschappij te ontwikkelen. Daarnaast hoort wat mij betreft persoonsvorming in het onderwijs centraal te staan: ontdekken wie je bent en wat je voor je eigen omgeving en de samenleving als geheel kunt betekenen.