Werkwijze

Samen voor burgerschap, dat kan door het ontwikkelen van een leerlijn burgerschap of door hulp bij een concrete adviesvraag.

Een leerlijn burgerschap ontwikkelen

Samen gaan we aan de slag om met veranderkundige en onderwijskundige (ontwerp-)principes een leerlijn burgerschap te ontwikkelen. Vanuit de schoolspecifieke visie op burgerschap werken we met nog vast te stellen competenties en leerdoelen toe naar concrete burgerschapsactiviteiten. We stellen idealistische doelen, maar hakken die in stukjes zodat we telkens naar behapbare doelen toe kunnen werken (en kunnen vieren wanneer doelen zijn bereikt).

Als procesbegeleider ben ik degene die het proces in de school coördineert, ik ben niet diegene die alles bedenkt en invult. Het eigenaarschap moet liggen bij de school en het docententeam. Daarom zal in elk proces eerst de nadruk liggen op het creëren van een urgentiegevoel en draagvlak.

Elke school is anders en daarmee zal ook de leerlijn burgerschap op uw school een andere focus krijgen dan op welke school dan ook in uw omgeving. Uw school heeft immers een unieke leerlingenpopulatie en een uniek docententeam die het programma gaat uitvoeren. Mijn taak is het begeleiden van het ontwikkelproces dat kan bestaan uit de volgende stappen:

 • voorlichting: wat is burgerschapsonderwijs én wat wordt er door de overheid van de school en docenten verwacht (vernieuwde wetgeving)?
 • inventarisatie van huidige burgerschapsactiviteiten in de school (bijv. door interviews of enquêtes).
 • sessies met een burgerschapsteam (select groepje docenten) voor de ontwikkeling van:
  • een visie op burgerschap
  • competenties en leerdoelen
  • een doorlopende leerlijn: wanneer komen welke doelen aan bod in het curriculum?
  • concrete lessen en activiteiten
  • een toetsings- en evaluatiemethodiek

Afhankelijk van hoe ver de school al is in het proces, bekijken we welke stappen nodig zijn en stel ik een bijpassende offerte op.

Concrete adviesvraag

Ook voor specifieke vragen over burgerschapsonderwijs kunt u bij mij terecht. Bijvoorbeeld over de plek van burgerschap in het curriculum en het verantwoorden van burgerschapsonderwijs in het schoolplan of schoolgids. In een vrijblijvend gesprek maken we de vraag concreet, halen we eventueel onderliggende vragen boven tafel en bekijken we samen wat ik voor uw school kan betekenen.